Chuông ngân vang

Merry Christmas 2014

Merry Christmas 2014

 

 

Chuông Ngân Vang

Chuông Ngân Vang

 

chuong-ngan-van

chuong-ngan-van

Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười!

Mừng ngày Chúa ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười!

Mừng ngày Chúa ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

Boong bing boong, boong bing boong, chuông giáo đường thánh thót
Đêm Noel, chuông vang như mang bao yêu thương lẫn trong ánh sao sáng
Boong bing boong, boong bing boong, đêm giáng trần Thiên chúa
Xin dâng lên muôn kinh trong đêm Thiên chúa giáng sinh ra đời.

o 0 o

Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười!

Chuông ngân vang

Chuông ngân vang

No Comments

 1. Your comment is awaiting moderation.
 2. Your comment is awaiting moderation.
 3. Your comment is awaiting moderation.
 4. Your comment is awaiting moderation.
 5. Your comment is awaiting moderation.
 6. Your comment is awaiting moderation.
 7. Your comment is awaiting moderation.
 8. Your comment is awaiting moderation.
 9. Your comment is awaiting moderation.
 10. Your comment is awaiting moderation.
 11. Your comment is awaiting moderation.
 12. Your comment is awaiting moderation.
 13. Your comment is awaiting moderation.
 14. Your comment is awaiting moderation.
 15. Your comment is awaiting moderation.
 16. Your comment is awaiting moderation.
 17. Your comment is awaiting moderation.
 18. Your comment is awaiting moderation.
 19. Your comment is awaiting moderation.
 20. Your comment is awaiting moderation.
 21. Your comment is awaiting moderation.
 22. Your comment is awaiting moderation.
 23. Your comment is awaiting moderation.
 24. Your comment is awaiting moderation.
 25. Your comment is awaiting moderation.
 26. Your comment is awaiting moderation.
 27. Your comment is awaiting moderation.
 28. Your comment is awaiting moderation.
 29. Your comment is awaiting moderation.
 30. Your comment is awaiting moderation.
 31. Your comment is awaiting moderation.
 32. Your comment is awaiting moderation.
 33. Your comment is awaiting moderation.
 34. Your comment is awaiting moderation.
 35. Your comment is awaiting moderation.
 36. Your comment is awaiting moderation.
 37. Your comment is awaiting moderation.
 38. Your comment is awaiting moderation.
 39. Your comment is awaiting moderation.
 40. Your comment is awaiting moderation.
 41. Your comment is awaiting moderation.
 42. Your comment is awaiting moderation.
 43. Your comment is awaiting moderation.
 44. Your comment is awaiting moderation.
 45. Your comment is awaiting moderation.
 46. Your comment is awaiting moderation.
 47. Your comment is awaiting moderation.
 48. Your comment is awaiting moderation.
 49. Your comment is awaiting moderation.
 50. Your comment is awaiting moderation.
 51. Your comment is awaiting moderation.
 52. Your comment is awaiting moderation.
 53. Your comment is awaiting moderation.
 54. Your comment is awaiting moderation.
 55. Your comment is awaiting moderation.
 56. Your comment is awaiting moderation.
 57. Your comment is awaiting moderation.
 58. Your comment is awaiting moderation.

Add your comment

Secure Payments

Lorem ipsum dolor sit amet. Morbi at nisl lorem, vel porttitor justo.

Money Back Guarantee

Lorem ipsum dolor sit amet. Morbi at nisl lorem, vel porttitor justo.

Free Delivery

Pellentesque habitant morbi netus tristique senectus et malesuada.