Tháng: Tháng Tư 2014

Cấu tạo hợp âm

Hợp âm là tập hợp của 2 hoặc 3 nốt nhạc hoặc nhiều hơn trong đó có 1 nốt gốc và các nốt còn lại được tính theo một công thức nào đó dựa trên nốt gốc. Trong bài này nói về các hợp âm theo thang âm Chromatic và các hợp âm là hợp …

Secure Payments

Lorem ipsum dolor sit amet. Morbi at nisl lorem, vel porttitor justo.

Money Back Guarantee

Lorem ipsum dolor sit amet. Morbi at nisl lorem, vel porttitor justo.

Free Delivery

Pellentesque habitant morbi netus tristique senectus et malesuada.